ביקורת איכות הבנייה ותיקון ליקויים

אחד הדברים החשובים בסיום פרוייקט בניה או שיפוץ, הוא בדיקת איכות הבניה, התאמתה לתוכניות האדריכל ולדרישות מפקח העבודה. הליך ביקורת איכות הבניה מתבצע כבר משלב התוכניות האדריכליות דרך שלב השלד, הקונסטרוקציה, אינסטלציה, חשמל ועד לשלב הגמר.

כיום לכל דבר קיים תקן, משמע כל דבר שנבנה החל משלד ועד לגמר הצבע על קיר הגבס צריך לעמוד בתקן מסויים. מידע אודות התקנים השונים ניתן למצוא באתר של מכון התקנים הישראלי – http://www.sii.org.il.

בדיקת איכות הבנייה

לכל פרוייקט בתחום הבנייה יש את הדגשים שלו, על מנת לא לקבל הפתעות תמיד מומלץ לעבוד עם מפרט שהוכן מבעוד מועד והגדיר את סוג החומר וכמותו. תוכנית מסוג זה ניתן לקבל מאדריכל ומומלץ להיעזר בכמתן (מי שמכמת את הכמויות מהתוכניות האדריכליות) וזאת על מנת לקבל את מה שנדרש מבלי להשאיר מקום לפערי מחיר או איכות. איכות הבנייה תקבע ברמת החומרים, בתמהיל החומרים, באיכות בעל המקצוע ובתשתיות קיימות עליהן נבנית הבניה.

תיקון ליקויים בבניה

תיקון ליקויי בניה מבוצע על ידי הקבלן המבצע אל מול מנהל העבודה ותחת הנחיות המפקח בשטח. כאשר זוהו ליקויים בבנייה, מומלץ לערב את כלל הנוגעים בדבר על מנת לראות מהן השלכות הליקוי. לעיתים ליקוי קטן יכול להוות בעיה גדולה עבור בעל מקצוע אחר שמגיע לשטח הרבה אחרי שמי שביצע את הליקוי כבר הלך. לכן חשוב מאד במידה ו"מעגלים פינות" לעשות זאת בתיאום עם האדריכל, על מנת להמנע מייקור עלויות ומשברים בפרוייקט.

יחד עם זאת, חשוב גם לזכור כי בכל פרויקט בנייה יש ליקויים ולכן קיים התקן. התקן לוקח בחשבון את הליקויים הסבירים ומגדיר מהו ליקוי לא סביר. היכן שאין עמידה בתקן מומלץ מאד שלא לעגל פינות ולבצע את העבודה או תיקון הליקוי בהתאם להגדרת התקן.


Fatal error: Call to undefined function startblock() in C:\Websites\MakaSites\ConstructionsupervisionCoIL\wp-content\themes\construction\framework\theme-functions\layout-and-design.php on line 129