תכנון בניה

תכנון בניה הוא אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך הבנייה. פרויקט בנייה הוא כה מורכב כך שאין לגשת אליו מבלי לתכננו באופן מסודר ומפורט, ישנם דברים שרצוי לתכנן מראש בכדי לחסוך זמן וכמובן תקציב יקר. כמו כן, ישנם אישורים והיתרים מתאימים כגון תכניות הבנייה שיש להמציא מראש.

בארץ קיים חוק תכנון בניה. החוק מסדיר את פעולות מוסדות התכנון והבנייה בארץ, החל מוועדות מחוזיות, מקומיות ועד לארציות. הוועדות אחראיות על אישור ובדיקת תוכניות המתאר כפי שמגישים אותן המהנדסים והאדריכלים בפרויקט.

תקציב בנייה

הכנת תקציב בנייה היא אחד השלבים הקריטיים ביותר בפרויקט. בניית תקציב מסודר ומפורט בטרם התחלת הבנייה, בשלב תכנון בניה, תמנע חוסר ודאות והוצאת כספים שלא חושבו מראש. בניית תקציב תורמת לעמידה בזמנים ושמירה על היצמדות לתוכניות המתאר של הבנייה כפי שהן נקבעו מראש.

בניית תקציב עוזרת להימנע מהפיתויים שבמהלך הבנייה ומהיסחפות להוצאות מיותרות על עיצוב פנים או עיצוב שטח וגננות, מפתים כמה שיהיו. בתקציב מכניסים כל סעיף וסעיף של הוצאה כלכלית ודאית, החל מחומרי הגלם כמו תבניות יציקה לבטון, וכמובן גם הוצאות בלתי צפויות שיתכנו במהלך הבנייה. רישום נכון בטבלה מסודרת המכילה את כל הוצאות התקציב מאפשרת להעריך גם הוצאות לא צפויות כגון תיקון ליקויים במהלך בנייה, התייקרות חומרי גלם, מורכבות הביצוע של תכנון מבנה מסוים ועוד.

תקציב בנייה צריך להיות בסיס מוצק בפרויקט הבנייה שלכם ממש כפי שתוכניות המתאר הן חלק בלתי נפרד מפרויקט הבניה. כמו כן בניית תקציב נכון ומפורט תוכל לסייע לכם בהשוואת מחירים.

תוכניות בניה

על פי חוק, תוכנית בנייה מגדירה בדיוק את ייעודה של הקרקע, את אופן החלוקה שלה למגרשים לבעלי ההיתרים וכמובן את אופן השימוש בהם – כלומר של מי הקרקע, איך היא תראה ולשם מה היא תשמש את בעל הקרקע. תוכניות הבנייה למעשה נועדו להראות הדמיה של המבנה אותו נרצה לבנות בעתיד.

התוכניות מפרטות כל קיר, חלון, דלת, מדרגות, גובה תקרות, קומות בבניין, תשתיות ועוד אשר עתידיים להיבנות בפרויקט הבניה של המבנה. את תוכניות הבניה יוצרים בדרך כלל אדריכלים או מהנדסים מוסמכים, אשר בידם כל הכלים והידע המקצועי לעצב ולתכנן מבנים מסוגים שונים.

לכל נכס או קרקע יש רשות מקומית האחראית עליו. כל תוכנית בניה מטופלת ומאושרת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית בה ממוקמים הנכס או הקרקע המדוברים. רק לאחר אישור של הוועדה המקומית מועברות תוכניות הבניה לאישור של הועדה המחוזית לתכנון ובניה של מנהל מקרקעי ישראל.

המסקנה הבולטת מכל האמור לעיל – התעכבו כמה זמן שנדרש על שלב תכנון בניה על מנת שתהליך הבניה יתנהל כנדרש ועם כמה שפחות תקלות.


Fatal error: Call to undefined function startblock() in C:\Websites\MakaSites\ConstructionsupervisionCoIL\wp-content\themes\construction\framework\theme-functions\layout-and-design.php on line 129