מילון מונחים

מתכננים לשפץ או לבנות מבנה ומסתבכים עם מונחי הבניה? אתם מרגישים שאתם לא מבינים את שפת מפקח הבניה שלכם? לפניכם מילון מסודר שיעניק לכם הסברים פשוטים על המושגים הבסיסיים בתחום הבניה.

רשימת מושגים נפוצים בתחום הבניה

 • בניה עצמית – שיטת בניית מבנה בה בעל הנכס הוא ה"אדון" של פרויקט הבניה והוא נעזר בקבלני משנה. במילים אחרות, כל האחריות והפיקוח על הבניה, כמו גם הדאגה לתיאום בין הגורמים השונים המעורבים בפרויקט הם בידיו של בעל הנכס בל
 • גמר בניה – השלב בו כל תוכניות בנייה, אשר עבורן קיבלנו היתר בניה מועדת הבניה, הגיעו לשלביהן הסופי והן הושלמו לחלוטין כך שהמבנה מוכן לשימוש או אכלוס.
 • דמי הסכמה – תשלום אותו משלם בעל הנכס עבור ההסכמה של מנהל מקרקעי ישראל לתת לו את הזכות להשתמש ולבנות על הקרקע המדוברת. ללא תשלום זה לא יקבל בעל הנכס את היתר הבניה.
 • היתר בניה – הרישיון החוקי שניתן על פי נהליו של משרד התמ"ת ונהליו של מנהל מקרקעי ישראל, אשר מותיר לבעל הנכס את הזכות לבנות על הקרקע המדוברת לפי תכניות מתאר מסוימות שאושרו.
 • ועדת בניה– הועדה שאחראית ומוסמכת לאישור או דחייה של היתר בניה לבעל הנכס. קיימים שלושה סוגים של ועדה:
  • ועדת בניה מקומית – מטפלת בבקשות לבניה בשטחה ומעניקה את האישור לכך.
  • ועדת בניה אזורית – נמצאת דרגה אחת מעל המקומית ומטפלת בבקשות שהועברו אליה מהועדה המקומית.
  • ועדת בניה ארצית – הועדה בעלת הדרגה הגבוהה ביותר לאישור או דחיה של היתרי בניה.
 • חכירה – פעולה של "השכרת" קרקע מהמדינה. מכיוון שלא ניתן מבחינה חוקית לקנות קרקע מהמדינה מתבצעת חכירה שהיא השכרה של הקרקע למשך מספר שנים.
 • טאבו – מצבת כל הקרקעות הקיימות במדינה מכל סוג שהוא – חקלאית או פרטית.
 • מנהל מקרקעי ישראל – הארגון אשר אחראי על כל הקרקעות במדינת ישראל באשר הן. מול המנהל מתנהל תהליך החכירה וקבלת היתרי הבנייה.
 • נדל"ן – ראשי תיבות של "נכסי דלא ניידי". למעשה מדובר בכל נכס שאינו נייד כגון כביש, בניין, תשתיות מים ואנרגיה ועוד.

פיקוח בנייה
רוצה להיות מפקח בניה?
קרא הכל על הכשרה מקצועית!
פרסום מפקחי בניה

Fatal error: Call to undefined function startblock() in C:\Websites\MakaSites\ConstructionsupervisionCoIL\wp-content\themes\construction\framework\theme-functions\layout-and-design.php on line 129