הסכם פיקוח בניה

בזמן בניית בית האדם הקרוב אלייך ביותר הוא מפקח הבנייה, הלוא הוא הסמכות המקצועית. זאת מהסיבה שהוא מכיר כל פרט, כל בורג, מרגיש את המבנה ובעיקר מרגיש אותך ואת רצונותיך. עם כל מפקח בנייה נחתם הסכם פיקוח בניה אשר קובע בדיוק את ההסכמות והציפיות בין המפקח לבינך- הלקוח.

דגשים עבור הסכם מול מפקח הבניה

ראשית, חשוב כי הסכם פיקוח בניה יהיה על בסיס פרויקט ולא ע"ב זמן עבודה כיוון שפרויקט בנייה עלול להיגרר מעבר לזמן העבודה המשוער מסיבות שונות.

שנית, מוטב להכיר מונחים חשובים בהסכם עם מפקח הבנייה:

  • "המזמין" הוא כל אחד מאתנו, הלקוח ואותו אדם המעסיק את צוות הספקים אשר מבצעים עבורו את הבנייה.
  • "ניהול הפרויקט" הוא ניהול הבנייה בצורה מקצועית ע"י צוות של ספקים בניהם מפקח הבנייה.
  • "הפרויקט" הוא בעצם המבנה המתוכנן והנבנה בתהליך אשר הוזמן ע"י הלקוח.
  • "מפקח האתר" הוא לרוב מהנדס/אדריכל המהווה את המפקח באתר הבנייה בשלב הביצוע עבור הלקוח. המפקח הוא בעצם המקשר בין מנהל הפרויקט, האדריכל, המתכנן ושאר ספקי הפרויקט.

תפקיד המפקח כמנוסח בהסכם

תפקידו של המפקח הוא להיות המקשר של הרשויות לפרויקט. הוא המוודא כי העבודות מתבצעות ע"פ החוק, לפי ההיתרים וכדומה. המפקח הוא זה שמדווח לרשויות על שלבי הבנייה ע"י מספר פעולות אותן עליו לבצע באופן יומיומי.

למפקח מספר תפקידים המעוגנים בהסכם ונפרסים על פני שלבים שונים החל משלב ההתארגנות לבנייה, דרך תפקידו כמנהל בקרת האיכות, תפקידו כמתאם בין המתכנן, הקבלן והמזמין, תפקידו כמנהל הכספים בין הלקוח לקבלן ולבסוף עד תפקידו כמוסר הרשמי של המבנה המוכן לידי הלקוח.

הסכם פיקוח בניה נועד לאגד את תפקידי מפקח הבנייה למסמך אחד שיביא להבנה בין בעלי התפקידים השונים בניהול הפרויקט.

פיקוח בנייה
רוצה להיות מפקח בניה?
קרא הכל על הכשרה מקצועית!
פרסום מפקחי בניה

Fatal error: Call to undefined function startblock() in C:\Websites\MakaSites\ConstructionsupervisionCoIL\wp-content\themes\construction\framework\theme-functions\layout-and-design.php on line 129